Ansökan om äldreomsorg

Här ansöker du om

  • Hjälp i hemmet som städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och avlösarservice

  • Dagverksamhet

  • Korttidsboende

  • Ledsagarservice

  • Matdistribution

  • Särskilt boende

  • Växelvård

Starta e-tjänsten utan e-legitimation

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00