Ansökan om Färdtjänst

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms överstiga tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken. Riksfärdtjänst beviljas personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med tåg, flyg eller buss, trots hjälp av trafikföretagets personal.

Tillstånd beviljas först efter en individuell bedömning med utgångspunkt från färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst samt kommunens lokala regler och riktlinjer.

Starta e-tjänsten utan e-legitimation

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00